Shenzhen Futian District Kingphone Apple Communication Firm
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Global sources Hong Kong exhibition
  Ngày tham dự: 2014 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Global sources Hong Kong exhibition is a super influential Asian Electronics Show.
  Tên triển lãm thương mại: Global sources Hong Kong exhibition
  Ngày tham dự: 2012 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Global Sources Electronics Show is one of the most anticipated annual international buyers sourcing event.
  Tên triển lãm thương mại: Global sources Miami exhibition
  Ngày tham dự: 2012 .7
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: Global Sources Electronics Show is one of the most anticipated annual international buyers sourcing event.
  Tên triển lãm thương mại: Global sources Hong Kong exhibition
  Ngày tham dự: 2011 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Global Sources Electronics Show is one of the most anticipated annual international buyers sourcing event.
  Tên triển lãm thương mại: Global sources Hong Kong exhibition
  Ngày tham dự: 2010 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: Global sources Hong Kong exhibition is a super influential Asian Electronics Show.
Gửi email cho nhà cung cấp này