Shenzhen Futian District Kingphone Apple Communication Firm
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Tên: Swarovski Gems Authorized Distributor Certificate
Cấp bởi: Swarovski Gems
Ngày bắt đầu: 2010-09-09
Tên: Swarovski Certificate
Cấp bởi: Swarovski
Ngày bắt đầu: 2014-01-06
Tên: Real Gold Plated accessories
Cấp bởi: China guangdong province quality supervision jewelry precious metal products inspection center
Ngày bắt đầu: 2012-12-17
Tên: Ceramic inner water cup
Cấp bởi: APPROVED
Ngày bắt đầu: 2017-09-19
Tên: Certificate of conformity
Cấp bởi: CE
Ngày bắt đầu: 2004-10-07
Mô tả: the tests were performed in normal operation mode the test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out this certificate applies specifically to the sample inestigated in out test reference number only
Tên: Leather logo use certificate
Cấp bởi: China Leather Factory Association
Ngày bắt đầu: 2010-10-27
Mô tả: Beihai Queen Beijihuanghou brand leather clothing products have been approved to meet the requirements of leather logo products to use the leather logo
Gửi email cho nhà cung cấp này